Жалбена комисија општине Бечеј

Жалбена комисија општине Бечеј

 

 

Надлежност жалбене комисије

Жалбена комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.

 

Жалбена комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

 

Чланови жалбене комисије општине Бечеј

Председник жалбене комисије:

  • МАРЈАНА ДИМИТРОВ, дипломирани правник, заменик секретара Скупштине општине Бечеј

Чланови жалбене комисије:

  • ДУБРАВКА КОВАЧЕВ, дипломирани правник, запослена у општинској управи општине Бечеј
  • КСЕНИЈА ГЛОЖАНСКИ, дипломирани правник, запослена у општинској управи општине Бечеј
  • МАРИЈАНА ЛОВРИЋ, дипломирани правник, помоћник председника општине Бечеј за нормативно-правна питања