ВЕСТИ

OBAVEŠTENJE O SUZBIJANJU ADULTNIH FORMI KOMARACA KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE BEČEJ (uređajima sa zemlje i iz vazduha)

ВЕСТИ

ÉRTESÍTÉS A SZEMÉLYES VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS A SZÚNYOGIRTÁSRÓL

ВЕСТИ

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања 2019.г.

ВЕСТИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА НОВИ САД    У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЕЧЕЈ (ЛАПЗ суфинансирање) Расписује ЈАВНИ ПОЗИВЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2019. ГОДИНИ

ВЕСТИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА НОВИ САД У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЕЧЕЈ (ЛАПЗ суфинансирање) Расписује ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

ВЕСТИ

ÉRTESÍTÉST arról, hogy meghozták a határozatot, amellyel meghatározzák a Raktározási és nem veszélyes hulladék kezelésére szolgáló objektumok elnevezésű projektumról szóló környezeti hatástanulmány terjedelmét és tartalmát

ВЕСТИ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја пројекта„ Објекти за складиштење и третман неопасног отпада“ на животну средину

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

сузбијања крпеља и комараца

На територији општине Бечеј, уколико се стекну aдекватни метеоролошки услови, дана 10. 06. 2019.г.(понедељак) у 11:00 часова, спровешће се акција сузбијања крпеља и одраслих форми комараца уређајима са земље на предвиђеним локацијама

Сазнајте више

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ (2019-2023)

Сазнајте више

Укидање печата

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне.

Сазнајте више

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј

Преузмите документ

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј ове године реализовала праћење стања животне средине.

Сазнајте више

ЛАП за родну равноправност

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ за период 2018 - 2022. Године

Сазнајте више

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање